©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Барлығы: 5 - Үлгілік оқу жоспары


Барлығы:5518273650619040

Мамандандыру

Тамақ өнімдерінің технологиясы

Біліктілігі:

0104023 – 2

Өндірістік оқыту шебері, тамақ өндіру өнеркәсібі жөніндегі технолог - менеджерЖКП 00Жалпы кәсіптік пәндерЖКП 01

Техникалық графика негіздері


+

1


36


36


3

ЖКП 02

Тамақ өнімдерінің тауартану негіздері


+

1


54

30

24


3

ЖКП 03

Физикалық және коллоидтік химия


+

1


56

36

20


3

ЖКП 04

Аналитикалық химия


+

1


66

46

20


3

ЖКП 05

Микробиология, тамақтану физиология, гигиена және санитария


+

1


66

46

20


3

ЖКП 06

Сапаны бақылау және стандартизация негіздері


+

1


28

20

8


6

ЖКП 07

Экономикалық информатика және есептеу техникасы


+

2


54

14

40


3

ЖКП 08

Бухгалтерлік есеп негізі, калькуляция және баға орнату


+

1


64

44

20


7

ЖКП 09

Маркетинг негіздері


+

1


30

20

10


5

ЖКП 10

Тамақ өнеркәсібінің экономикасы және коммерциялық қызметі


+

2


70

40

30


7,8

ЖКП 11

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

1


40


40


7


Барлығы:
1113
564296268

АП 00Арнайы пәндерАП 07

Тамақ дайындау технологиясы

+

+

4


250

120

130


2,3,4,5,6

АП 08

Тамақтандыру мекемелеріндегі өндірісті ұйымдастыру

+

+

2

4

150

94

30

26

2,3

АП 09

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсетуді ұйымдастыру

+

+

2

5

140

82

40

18

3,4,5

АП 10

Техникалық жабдықтау және еңбекті қорғау

+

+

1


60

30

30


4

АП 11

Қоғамдық тамақтандыру кызметінің менеджменті


+

1


40

20

20


5

АП 12

Арнайы дайындық пәндері

+

+

2


96

50

46


6


Барлығы:5814273639629644

Мамандандыру

Мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу технологиясын

Біліктілігі:

0104023 – 5 Өндірістік оқыту шебері , ет-сүт өнімдерінің технолог-менеджеріЖКП 00Жалпы кәсіптік пәндерЖКП 01

Техникалық графика негіздері


+

1


36


36


3

ЖКП 02

Өндірісті ақпараттандыру


+

1


54

14

40


3

ЖКП 03

Тамақ өнімдерінің апараттары және процестері


+

1


92

60

32


4

ЖКП 04

Тамақ өнімдерінің химиясы


+

1


90

50

40


3

ЖКП 05

Өндіріс экономикасы


+

1


61

51

10


5,6

ЖКП 06

Маркетинг негіздері


+

1


41

31

10


7

ЖКП 07

Менеджмент негіздері


+

1


50

40

10


5

ЖКП 08

Экология және еңбекті қорғау


+

1


40

34

6


4

ЖКП 09

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

1


40


40


7

ЖКП 10

Сапаны бақылау және стандартизация негіздері


+

1


30

26

4


8

ЖКП 11

Технологиялық процестерді автоматтандыру


+

1


30


30


7


Барлығы :
1111
564306258


Арнайы пәндерАП 07

Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы

+


2

8

188

110

50

28

5,6,7,8

АП 08

Өндірісті технохимикалық бақылау


+

1


40

20

20


8

АП 09

Сүт өндіру кәсіпорынын жабдықтау

+


1


80

60

20


5,6

АП 10

Ет және сүт микробиологиясы


+

1


50

34

16


5

АП 11

Сүт, ет және сүт өнімдерінің микробиологиясы

+

+

1


60

40

20


5

АП 12

Саладағы есеп және есеп беру


+

1


30

20

10


8

АП 13

Ет және ет өнімдерінің технологиясы

+


2

8

178

102

60

16

5,67,8

АП 14

Ет өнеркәсібі өндірісін жабдықтау

+


1


80

46

24


7,8

АП 16

Ауыл шаруашылығы жануарларының анатомиясы және физиологиясы


+

1


30

20

10


5


Барлығы:51112273647823044
КП 00

Кәсіптік практика

1728КП 01

Танысу практика


336
3

КП 02

Оқу практикасы


4324
4

КП 03

Шеберханалардағы практика


5288
5

КП 04

Технологиялық практика


6216

КП 05

Өндірістегі технологиялық практика


6,7576
6

КП 06

Диплом алды практика


8288
7
?


base-composition---slovar.html

base-de-donnes-la.html

base-transaction-data--.html

basebandsignal---axborot.html

based-on-science-citation.html