Barok splošne značilnosti

Sana30.11.2017
Hajmi445 b.


BAROK

 • SPLOŠNE ZNAČILNOSTI


BAROK

 • OD DUHOVNOSTI K POSVETNOSTI

 • ZATON PREVLADE POLIFONIJE

 • KONEC SREDNJEVEŠKIH POGLEDOV K ONOSTRANSTVU

 • OD HUMANIZMA K ANTIKI

 • SREDIŠČE - POSAMEZNIK

 • SUBJEKTIVNOST V UMETNOSTINOVA SREDSTVA

 • MONODIJA S SPREMLJAVO

  • Melodija - izraz duševnega razpoloženja posameznika

 • GLEDALIŠKI ODER

 • OPERA – HUMANISTIČNO –RENESANČNI PRODUKT

  • NOSITELJICA BAROČNE DOBEZGODNJI BAROK OK. 1560–1620

 • MANIERIZEM

 • PREOBLOŽENOST

 • TEŽNJA PO SUBJEKTIVNOSTI

 • INDIVIDUALIZEM

 • KROMATIKA PRERASTE DIATONIKOZGODNJI BAROK - skladatelji

 • A. Willaert

 • O. di Lasso

 • L. Marenzio

 • G. Gabrieli

 • C. Monteverdi

 • G. Pulitti

 • G. CacciniZGODNJI BAROK – prvi pojavi

 • BENEŠKA ŠOLA

 • VEČGLASNI AKORDIČNI SLOG

 • INSTRUMENTACIJA VOKALNE GLASBE

 • IZRAŽANJE ČUSTEVZGODNJI BAROK – prvi pojavi

 • SAMOSTOJNOST INSTRUMENTALNE GLASBE

 • MONODIJA, INSTRUMENTI S TIPKAMI

 • FIRENCE – OPERA

 • MONODIČEN IN KONCERTANTNI SLOGGLASBENE OBLIKE IN ZASEDBE

 • OPERA

 • ORATORIJ

 • ORKESTRALNA GLASBA

 • SOLISTIČNA INSTRUMENT. GLASBA

 • ORGELSKA GLASBA

 • INSTRUMENTI S TIPKAMIBAROK - POJAVI

 • SOLOPEVSKA LITERATURA

 • VIRTUOZNOST

 • AKORDIKA

 • AFEKTI

 • INDIVIDUALIZACIJA INSTRUM. ZVOKA

 • TEHNIKA GENERALBASA

 • OK. 1620–1680 – VISOKI BAROK

 • OK. 1680–1740 – POZNI BAROKSOCIALNI VIDIK OPERE

 • PONAZARJANJE SIJAJA IN MOČI VLADAJOČEGA RAZREDA

  • Odvračanje od vsakdanjosti

 • POVELIČEVANJE ZUNANJEGA BLIŠČA

  • IZUMETNIČENOST – kulise, scena…

  • MITOLOŠKE ZGODBE – poveličevanje vladarjevSOCIALNI VIDIK OPERE

 • IZRAŽANJE SOCIALNIH GIBANJ- NOSILEC BAROČNEGA SIJAJA

 • ORNAMENTIRANI VOKAL

  • PRIBLIŽEVANJE MEŠČANSTVU

  • LIBRETI O VSAKDANJEM ŽIVLJENJUDRUGE GLASBENE OBLIKE

 • ORATORIJ – veličastje baročne duhovne glasbe

 • KANTATA

 • SUITA

 • SONATA

 • KONCERT

  • Concerto grosso: pompoznost, koncertantni stil, potenciranje instrumentalne motorikeMONODIJA

 • SVOBODNJEŠE GIBANJE MELODIJE

 • GIBKOST V IZRAZU

 • RABA DISONANC

 • AKORDIKA

 • SUBJEKTIVNOSTNOVA RABA DISONANCE

 • NOVI MELODIČNI INTERVALI

 • MONODIJA –

  • NIZI AKORDOV – OPORA MELODIJI

  • AKORD SLONI NA BASOVSKEM TONU

  • GENERALBAS – GLASBENA STENOGRAFIJA

  • ORGLE,ČEMBALO, KLAVIKORDCONTINUO (BASSO CONTINUO)

 • GENERALBAS IN BASSO CONTINUO

  • ENOSTAVNI CONTINUO

  • BOGATI CONTINUO

  • UKINITEV CONTINUA – KONEC BAROKA

 • KLASICIZEM

  • ZAHTEVE PO GIBKOSTI IN SAMOSTOJNOSTI BASOVSKIH IN INSTRUMENTALNIH PARTIHVLOGA BASA

 • MONODIJA

  • Poenotenje vtisa in oblike (renes. c. f.)

  • Ponavljanje basovske linije v vsaki kitici

  • Variirana melodija

 • OSTINATNI BAS

  • Iz renesanse – plesna glasba ali improvizacija na dani bas

  • Ponavljanje obrazca, ROMANESCA, FOLIAVLOGA BASA

 • SKONSTRUIRANI BAS

 • Kromatični lestvični niz

 • Bas za Chaconno

 • Bas za Passacaglio

 • J. S. Bach

 • Operna glasbaKONCERTANTNI STIL

 • NAČELO TEKMOVANJA

 • NASPROTJA: POLIFONA IN MONODIČNA GRADNJA

 • SKLADNOST CELOTE

 • VPLIV BENEŠKE ŠOLE

 • MONTEVERDIJEVI MADRIGALI

 • REZULTATI: specifična barva, vpliv na instrumentalni koncertRITMIKA

 • ZGODNJI BAROK

  • Svobodna ritmika, improvizacija

  • Odvisnost od afektov

 • VISOKI BAROK

  • Raba izrazitih ritmičnih motivov

 • POZNI BAROK, motoričnost, 1650 taktnice

  • Ponavljanje začetnega motiva s kontrastnimi deliHARMONIJA

 • Preplet MODALNIH LESTVIC Z DUROM IN MOLOM

 • POSTOPNA PREVLADA TONALNOSTI

  • Trizvok – izraz nove zavesti o naravi, temelj za generalbas

  • Zač. 18. stoletja

  • J. Ph. Rameau – teoretične razprave o harmoniji, pojem “funkcionalna harmonija”DISONANCA

 • ZGODNJI BAROK

  • VPLIV KROMATIKE POZNE RENESANSE

 • SREDINA 17. ST.

  • Manj kromatike

  • Izjema Frescobaldijeve toccate – improv.

 • POZNI BAROK

  • Porast disonanc – (Bach…)DUR-MOL SISTEM, VPLIVI

 • RAZVOJ BASSA CONTINUA

  • NASPROTJE LINEARNEMU VODENJU GLASOV – VERTIKALNA – AKORDIČNA GRADNJA SKLADBE

  • CONTINUO – razvoj FUNKCIJ V HARMONIJI

  • PREVLADA MONODIJE

  • POLIFONIJA – iz modalne v tonalnoTONSKA SIMBOLIKA

 • DEDIŠČINA RENESANSE

 • TONSKE ČRKE (b-a-c-h)

 • Kristusov križ #, križanje

 • INŠTRUMENTI: osebe in položaji

 • ŠTEVILČNA SIMBOLIKA

  • 3 SV. TROJICA, POPOLNOST

  • 4 – PRVINE SVETA

  • 12 - APOSTOLITONSKA SIMBOLIKA

 • OBLIKE:

 • KANON – zasledovanje –

  • CACCIA, lov

  • FUGA - poslušnost

  • FIGURE – simbolizirajo značajMUSICA POETICA

 • ARISTOTELSKO POJMOVANJE

  • MISLITI – DELATI - USTVARJATI

 • MUSICA THEORETICA – MUSICA PRATICA – MUSICA POETICA

  • Teorija – izvajanje - kompozicija

 • MUSICA POETICA - kompozicija

  • Zagotavlja slovesMUSICA POETICA

 • MOTIV – OKRASKI – FIGURE (besedne predstave) – IZVEDBA

 • VISOKI TON – gora, nebesa…

 • NIŽJI TON – dolina, pekel

 • KROMATIČNI POLTON – bolečina

 • PAVZE – tišina, smrt

 • NA PODLAGI FIGUR – BESEDILO IN GLASBA – INTERPRETACIJA NASPR.NAUK O AFEKTIH

 • OBČUTKI, DUŠEVNA STANJA V GLASBI

 • VPLIV ANTIKE – moralno vrednotenje gl.

 • RENESANSA – madrigal

 • DUR – konsonanca, visoka lega, hiter tempo – VESELJE

 • MOL – obratno

 • ŽALOST, LJUBEZEN, SOVRAŠTVO…Nauk o afektih

 • TONSKI NAČINI

  • DORSKI – VERA;

  • FRIGIJSKI – UPANJE;

  • EOLSKI – LJUBEZEN;

  • LIDIJSKI – PRAVIČNOST;

  • MIKSOLIDIJSKI – MOČ;

  • JONSKI -. PREVIDNOST

 • INŠTRUMENTI – sestava pooseblja afekte


Do'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


batman-mesleki-etm.html

batman-the-animated.html

batometr-molchanova-gr-18.html

batova-n---anglijskij-pab.html

batranul-crai---country-2.html