1 2 3 4

Hotarare nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei nationale de comunicare si informare publica pentru situatii de urgenta - səhifə 4

səhifə4/4
tarix02.11.2017
ölçüsü89.09 Kb.
2. Principiul participarii. Pentru aplicarea acestui principiu este esential ca in situatii de urgenta sa se implice si sa participe atat institutiile responsabile in domeniu, presa, dar mai ales populatia. 
3. Principiul responsabilitatii. A actiona cu responsabilitatea ceruta de lege este obligatia si atributia institutiilor publice, insa pentru mijloacele de comunicare si presa responsabilitatea si profesionalismul sunt vitale in timpul situatiilor de urgenta, avand in vedere consecintele deosebit de grave pe care le-ar putea avea comunicarea catre populatie a unor informatii obtinute iresponsabil si neprofesional. 
4. Principiul cooperarii si coerentei. A coopera si a actiona coordonat sunt elemente esentiale atat pentru comunicarea intre institutiile publice, cat si pentru comunicarea cu presa si populatia in timpul situatiei de urgenta. 
5. Transparenta activitatilor desfasurate pentru gestionarea situatiilor de urgenta. Acest aspect este foarte important, avand in vedere ca orice masura si activitate a autoritatilor publice in timpul situatiei de urgenta care nu sunt comunicate presei si populatiei cu explicatiile necesare pot duce la interpretari si confuzii nedorite. 
6. Principiul operativitatii si subordonarii ierarhice a componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta. A se prezenta presei si populatiei actiunile coordonate si executate operativ de componentele sistemului este foarte important pentru populatia afectata de situatii de urgenta. Un mod de actiune si informare cu respectarea procedurilor stabilite si a subordonarii ierarhice pe niveluri sau domenii de competenta a organismelor, organelor si structurilor abilitate in domeniu poate contribui la evitarea panicii si linistirea populatiei afectate si chiar la atitudinea si comportamentul cerute pe timpul situatiilor de urgenta. 

VII. DIRECTII DE ACTIUNE 


1. Dezvoltarea expertizei de comunicare si informare publica la nivel central si local prin asigurarea cu personal de specialitate, prin instruirea personalului existent in domeniul relatiilor publice, managementului de campanie, managementului general si de proiecte, dar si prin stabilirea in fisele de post a atributiilor de comunicare in situatii de urgenta separat de cele de comunicare si informare, pentru personalul care indeplineste astfel de functii 
2. Dezvoltarea caracterului integrat al comunicarii in situatii de urgenta in ceea ce priveste informarea, folosindu-se planificarea compacta si complementara a campaniilor/activitatilor de informare a populatiei, exercitiile aplicative si relatiile publice 
3. Dezvoltarea comunicarii in baza unei analize de nevoi, a profilurilor grupurilor-tinta si a riscurilor existente, pornind de la prioritatile locale ale domeniului, mai exact de la delimitarea riscurilor pe zone/judete 
4. Dezvoltarea instrumentelor de inregistrare a modului de raspuns si reactie, a instrumentelor de evaluare a impactului, a testarii activitatilor si a modalitatii de integrare a raspunsului si reactiei populatiei de la o campanie la alta, in ceea ce priveste informarea populatiei 
5. Dezvoltarea capacitatii de reactie a populatiei in caz de dezastru si a capacitatii de autosustinere prin folosirea instrumentelor/mijloacelor practice, a exercitiilor si a aplicatiilor 
6. Dezvoltarea softurilor de aplicatii pentru scenarii de situatii de urgenta, atat pentru exercitiile autoritatilor implicate in managementul situatiilor de urgenta, cat si pentru instruirea populatiei 
7. Dezvoltarea si popularizarea imaginii inspectoratelor pentru situatii de urgenta in vederea crearii unei marci de referinta pentru aceste institutii, cu respectarea si aplicarea tehnicilor moderne de marketing, respectiv prin aplicarea insemnelor institutiei pe diverse materiale, prin campanii la nivel national si local si prin dezvoltarea paginilor de internet cu informatii utile pentru populatie 
8. Promovarea transparenta a masurilor luate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de inspectoratele judetene, popularizarea atributiilor si activitatilor acestora, prin publicarea planurilor de acoperire a riscurilor pe internet/in presa sau prezentarea lor in fata comunitatii, dar si prin implicarea comunitatilor locale in dezbaterea diferitelor secvente ale planurilor de aparare 
9. Dezvoltarea metodelor de comunicare in situatii de urgenta prin stabilirea unor proceduri pe niveluri de competenta si verificarea functionarii acestora cu ajutorul unor exercitii si aplicatii care sa integreze comunicarea dintre autoritati, informarea populatiei si relatia de comunicare dintre managerul situatiei de urgenta si presa 
10. Dezvoltarea caracterului unitar al comunicarii in situatii de urgenta 
11. Stabilirea unor structuri specifice si specializate de comunicare care sa actioneze din timp de "normalitate" atat pentru Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si pentru comitetele ministeriale la nivel central, cat si pentru comitetele judetene, municipale si orasenesti la nivel local 
12. Infiintarea unor centre de comunicare si informare publica pentru situatii de urgenta la nivel national, judetean si local, in subordinea comitetelor pentru situatii de urgenta, centre care sa informeze mass-media si populatia 
13. Stabilirea unor proceduri de comunicare in situatii de urgenta si aplicarea acestora ca parte a planurilor de acoperire a riscurilor 
14. Dezvoltarea parteneriatului cu societatea civila, prin sustinerea voluntariatului, a programelor, platformelor si mecanismelor de consultare/comunicare cu populatia 
15. Constientizarea, prin campanii nationale si locale, de catre populatie a faptului ca zona este expusa riscurilor si dezvoltarea abilitatilor de raspuns si de autosustinere in caz de dezastru sunt esentiale. 
16. Dezvoltarea unui comportament de raspuns corect in caz de dezastru, prin campanii locale pornind de la specificul riscurilor existente 
17. Informarea si instruirea corecta a tinerilor, prin aplicarea la toate nivelurile de invatamant a unui curriculum educational adecvat, axat pe intelegerea si acceptarea riscurilor, cunoasterea masurilor de prevenire, pe dezvoltarea capacitatii de raspuns, de autosustinere si prim ajutor in folosul celorlalti, dar si importanta implicarii in activitatile de voluntariat care sa sprijine interventiile autoritatilor 
18. Informarea permanenta si comunicarea cu societatea civila in legatura cu atitudinea si comportamentul cerute pe timpul situatiilor de urgenta 

VIII. REZULTATELE POLITICII PUBLICE 


Prin imbunatatirea informarii publice, prezenta strategie urmareste ca rezultat final dezvoltarea in randul populatiei a unui comportament adecvat pentru situatii de urgenta, respectiv crearea unor deprinderi corecte de revenire si reactie la hazarduri. 
De asemenea, prin imbunatatirea comunicarii in timpul situatiei de urgenta se urmaresc evitarea dezinformarii, aparitiei zvonurilor, prevenirea confuziilor inevitabile atunci cand institutiile publice difuzeaza dezorganizat informatii despre acelasi eveniment. 
Aplicarea Strategiei reprezinta baza resurselor de comunicare pe timpul managementului consecintelor produse, cu conditia pregatirii activitatilor necesare inainte de producerea unei situatii de urgenta. 

IX. REZULTATELE ACTIUNILOR 


Obiective: 
a) un sistem eficient de comunicare pe timpul situatiilor de urgenta intre componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta; 
b) elaborarea in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei strategii a unei metodologii care sa fie aprobata prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru aplicarea ghidului de comunicare la nivelul administratiei publice; 
c) pregatirea si luarea masurilor necesare de catre conducatorii institutiilor implicate in managementul situatiilor de urgenta; 
d) elaborarea in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a metodologiei a unor planuri proprii de aplicare a ghidului de comunicare; 
e) desemnarea unor persoane responsabile cu aplicarea planurilor de comunicare; 
f) luarea masurilor necesare incadrarii cu personal de specialitate a posturilor prevazute cu atributii de informare publica; 
g) segregarea in fisele posturilor cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta a unor atributii de comunicare si informare publica, in cazul in care nu exista post specific; 
h) instruirea personalului cu atributii in comunicare si informare publica; 
i) efectuarea unor exercitii si aplicatii pentru verificarea functionalitatii planurilor proprii de comunicare si informare publica. 

X. INDICATORI DE PERFORMANTA: 


a) numarul posturilor de specialitate si al posturilor cu atributii suplimentare de comunicare si informare publica in cadrul structurilor abilitate in managementul si gestionarea situatiilor de urgenta; 
b) numarul de exercitii si aplicatii in domeniu, desfasurate de autoritatile si organismele abilitate in managementul si gestionarea situatiilor de urgenta; 
c) numarul de planuri si proceduri proprii de comunicare adoptate de autoritatile si organismele abilitate in managementul si gestionarea situatiilor de urgenta. 

XI. IMPLICATII PENTRU BUGET 


Prezenta strategie nu presupune alocarea de fonduri suplimentare. 

XII. IMPLICATII JURIDICE 


Elaborarea in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei strategii a planului de implementare a Strategiei si aprobarea acestuia prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative. 

XIII. PROCEDURI DE MONITORIZARE SI EVALUARE 


Centrul Operational National din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, pe baza informatiilor furnizate de componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, va redacta o situatie-raport care va fi dezbatuta in cadrul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, in cel mult 6 luni de la adoptarea planului de implementare. 
Obiectivul monitorizarii este de a informa Comitetul National pentru Situatii de Urgenta cu privire la faptul ca toate componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta au luat masurile necesare aplicarii si functionarii ghidului de comunicare pentru situatii de urgenta. Pe baza acestei raportari va avea loc o prima evaluare a rezultatelor directe obtinute prin aplicarea ghidului de comunicare. 
Evaluarea Strategiei, a ghidului de comunicare si informare publica pentru situatii de urgenta si a planului de implementare va avea loc dupa aparitia primei situatii de urgenta, ocazie cu care toate structurile responsabile vor raporta centralizat modalitatea de functionare a planurilor proprii. 
In urma analizei se vor identifica problemele cu care s-au confruntat structurile abilitate cu informarea publica, rezultatele obtinute si se vor face propuneri de ajustare, completare, modificare sau actualizare a planurilor de comunicare. 

XIV. ETAPE ULTERIOARE: 


- luarea masurilor necesare pentru aplicarea planului de implementare a prezentei strategii. 

Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


find-out-exactly-who-you.html

finden-sie-unter-dem.html

finding-nemo-worksheet.html

findings-from-the.html

findings-on-issue-3---the.html