1 2 3 4 5 6 7

IAC (I - Dictionar de acronime

səhifə5/7
tarix27.10.2017
ölçüsü0.85 Mb.

IAC

(

I

nter-

A

pplication

C

ommunication) - specificatie pentru crearea legåturilor permanente si simple între aplicatiile din System 7 de pe platformele Macintosh.

IAL

(

I

nternational

A

lgebraic

L

anguage) - limbaj algebric international.

IBG

(

I

nter

B

lock

G

ap) - spatiu, gol. În stocarea pe o bandå, este o regiune fizicå, de o fractiune de centimetru, care separå blocurile de date sau înregistrårile fizice. În stocarea pe disc, un spatiu mic între sectoare.

IBM

(

I

nternational

B

usiness

M

achine) - renumitå firmå americanå de computere, numitå si Big Blue, care este cea mai mare producåtoare de calculatoare. Desi IBM a început activitatea târziu cu producerea microcalculatoarelor, produsele ei în acest domeniu au devenit un standard pentru multi producåtori de calculatoare. Prima generatie de calculatoare IBM PC a apårut pe piatå  pe la mijlocul anului 1981, având un procesor pe 16 biti I8088 produs de firma Intel. Acest calculator obtine un deosebit succes, IBM PC devenind cel mai vândut calculator personal. Firma Intel dezvoltå în cursul anului 1982 microprocesorul 80286, IBM aducând pe piatå un nou calculator numit IBM AT care foloseste acest microprocesor. Obtine si el un mare succes datoritå compatibilitåtii sale cu programele scrise pentru IBM PC. Mai târziu a dezvoltat modele mult mai performante bazate pe microprocesoarele 80386, 80486 si Pentium care înså respectå compatibilitatea în jos cu calculatoarele produse anterior.

IBM/AT

(

I

nternational

B

usiness

M

achine

/ A

dvanced

T

echnology) - calculator construit de renumita firmå IBM în anul 1982, pe baza microprocesorului Intel 80286. Vezi: IBM, IBM/XT, IBM PC.

IBM/XT

(

I

nternational

B

usiness

M

achine

/

e

X

tended

T

echnology) - calculator construit de renumita firmå IBM în anul 1981, pe baza microprocesorului Intel 8088, primul din seria IBM PC. Vezi: IBM, IBM/AT, IBM PC.

IBM PC

(

I

nternational

B

usiness

M

achine /

P

ersonal

C

omputer) - renumitul calculator personal din seria IBM PC, construit si permanent îmbunåtåtit de renumita firmå IBM, începând din anul 1981, pe baza microprocesoarelor Intel 8088, 80x86. Vezi: IBM, IBM/AT, IBM/XT.

IC

(

I

ntegrated

C

ircuit) - circuit integrat numit si cip. În electronicå, asamblarea elementelor de circuit ca: tranzistori, rezistente pe un singur cip de silicon. Circuitele integrate se împart în mai multe categorii, dupå numårul de elemente care-l compun: SSI, MSI, LSI, VLSI, SLSI, ULSI.

ICO

(

ICO

ns) - extensie de fisiere icoanå care definesc pictogramele în Windows.

ICU

(

I

nstruction

C

ontrol

U

nit) - unitate a instructiunilor de control.

ID

(

ID

entification - character) - caracter de identificare.

IDE

(

I

ntegrated

D

evice

E

lectronics) - tip de interfatå de disk drive în care controlerul electronic este asezat chiar pe drive, eliminând astfel necesitatea unui card adaptor. Aceastå interfatå este compatibilå cu controlerul Western Digital ST-506 folosit de IBM la PC/AT.

IDP

(

I

ntegrated

D

ata

P

rocessing) - procesare integratå a datelor.

IDP

(

I

nternet

D

atagram

P

rotocol) - protocol “oficial” Internet cu o arie largå de råspândire.

IDT

(

I

ntegrated

D

evice

T

echnology) - firmå americanå producåtoare a unei game largi de procesoare RISC pe 64 biti având ca bazå R4000 de la Mips Technology.

IEC

(

I

nternational

E

lectrotechnical

C

ommision) - Comisia Internationalå de Electrotehnicå; organizatie internationalå normativå. Functia acestei organizatii este crearea regulamentelor si standardelor generale în domeniul electrotehnicii.

IEEE

(

I

nstitute of

E

lectrical and

E

lectronics

E

ngineers) - organi-zatie a inginerilor si profesionistilor din electrotehnicå si electronicå, notabilå pentru dezvoltarea standardelor IEEE 802, pentru stratul fizic si data-link pentru retele locale (LAN) dupå modelul ISO.

IETF RFC

(

I

nternet

E

ngineering

T

ask

F

orce

R

equest

F

or

C

omment) - asociatie responsabilå de elaborarea unor specificatii de protocoale de comunicatii. Vezi: DHCP.

IFIP

(

I

nternational

F

ederation of

I

nformation

P

rocessing) - Federatia Internationalå de Procesare a Informatiei.

IIL

(

I

ntegrated

I

njection

L

ogic) - cunoscut si ca merged tranzistor logic. Un tip de circuit care foloseste tranzistori NPN si tranzistori PNP si nu necesitå alte componente, ca rezistente. Circuitele IIL sunt moderat rapide, consumå putin curent (deci putere) si pot fi fabricate în dimensiuni foarte mici. Vezi PNP, NPN.

IIS

(

I

nternet

I

nformation

S

erver) - produs software dezvoltat de firma Microsoft pentru server-e Web, reprezentând practic un debut al firmei în acest domeniu. IIS ruleazå de circa patru ori mai rapid decât NetScape Netsite server pentru Windows NT, iar NSTL afirmå cå depåseste cu circa 250% orice alt Web server pentru Windows NT.

IMG

(

IM

a

G

e) - extensii de fisiere care definesc imaginile utilizate de unele programe.

IMHO

(

I

n

M

y

H

umble

O

pinion) - acronim utilizat pentru a exprima “dupå umila mea pårere”, întâlnit în conferintele on-line.

IMIS

(

I

ntegrated

M

anagement

I

nformation

S

ystem) - sistem integrat de conducere a informatiei.

IMS

(

I

nformation

M

anagement

S

ystem) - sistem informatic de conducere.

INCODE

(

INCODE

language) - limbajul INCODE.

INDEO

(

IN

tel vi

DEO

) - o tehnologie soft de comprimare si decomprimare elaboratå de firma Intel pentru înregistrarea si redarea imaginilor video.

INI

(

INI

tiate) - extensii de fisiere de initializare a unor parametri de sistem sau ai unor programe utilizate sub Windows.

Ins

(

Ins

ert) - 1. tastå localizatå pe toate tastaturile IBM pe tastatura numericå (deasupra tastei 0) si pe tastaturile extinse în setul de taste de editare între tastatura principalå si cea numericå. Aceastå tastå are sarcini diferite la diferite aplicatii. Cel mai adesea face o comutare între un mod de editare cu inserare de text si un mod de editare cu înlocuirea de text. 2. Mod de operare în care textul este adåugat documentului sau la care cursorul împinge toate caracterele de la dreapta lui mai în dreapta, în loc så scrie în locul textului (overwrite). Acest mod este opus modului overwrite, numit si overtype, în care textul nou înlocuieste textul existent. Tasta sau combinatia de taste care face comutarea  între aceste moduri este diferitå de la program la program, înså tastatura extinså IBM, având o asemenea tastå, este folositå de cele mai multe aplicatii.

INTEL

(

I

ntel

C

orporation) - cel mai mare fabricant de microprocesoare (de la 8086 si pânå la Pentium) si de diverse componente electronice pentru PC, creatorul, printre altele, si al magistralelor PCI.

INTERNET

(

INTER

national

NET

work) - cea mai mare si cea mai cunoscutå retea internationalå de calculatoare. Este o retea compuså dintr-un numår mare de retele locale si globale independente. Comun tuturor acestor retele sunt protocoalele TCP/IP. Reteaua Internet este o continuare a proiectului ARPANET dezvoltat în 1969 sub supervizarea Ministerului de Apårare al Americii. Dupå unele informatii, Internet este compuså din mai mult de 2000 de retele, dintre care cele mai cunoscute sunt: CSNET (Computer Science Network), MILNET (Military Network), NSFNET (National Science Foundation Network), JUNET (Japan University Network).

IOCS

(

I

nput-

O

utput

C

ontrol

S

ystem) - sistem de comandå / de control / de gestiune a intrårilor si iesirilor.

IOS

(

I

nput-

O

utput

S

ystem) - sistem de gestiune a intrårilor si iesirilor.

IP

(

I

nternet

P

rotocol) - protocol Internet care permite intercone-ctarea unui numår practic nelimitat de retele de calculatoare si functionarea lor ca una singurå. Diferite retele care utilizeazå IP sunt conectate între ele prin calculatoare specializate numite routere, iar cele care nu sunt bazate pe IP (de exemplu, BITnet sau DECnet) sunt conectate prin calculatoare numite gateway, care realizeazå transferul diferitelor servicii. Vezi: INTERNET.

IPC

(

I

nter

P

rocess

C

ommunication) - comunicare între procese. În medii de programare multitasking (de exemplu în Microsoft Windows) care ruleazå în modul 386 Enhanced, comunicarea datelor sau a comenzilor de la un program la altul în timp ce ambele ruleazå este posibilå prin specificatiile schimbului dinamic de date (DDE). Vezi: DDE.

IPL

(

I

nitial

P

rogram

L

oading) - încårcarea initialå a programului.

IPL

(

I

nformation

P

rocessing

L

annguage) - limbaj de procesare a informatiilor.

IPOT

(

I

nductive

PO

tential

D

ivider) - divizor inductiv de tensiune.

IPX

(

I

nternetwork

P

acket e

X

change) - 1. Subset al protocolului de comunicatii Xerox Network Service care permite transmiterea unor mesaje independente direct între douå statii de lucru sau servere din retea, atribuind adresele sursei si destinatiei unui pachet de date. Opereazå pe retele Ethernet, ARCnet si retele locale Token Ring. Atât IPX cât si SPX sunt protocoale de comunicatie în retea definite de Novell si folosite de sistemul de operare în retea Netware. 2. Extensii de fisiere de configurare a unor retele. Vezi: SPX.

IPX/SPX

(

I

nternetwork

P

acket e

X

change - Sequenced Packet eXchange) - protocol folosit de NetWare care oferå cel mai bun raport între performantele sale si usurinta de utilizare. Microsoft recomandå acest protocol pentru retele locale (LAN). Vezi: IPX, SPX.

IRASER

(

I

nfra-

R

ed

A

mplification by

S

timulated

E

mission of

R

adiation) - laser în infrarosu (amplificare de raze infrarosii prin emisiune stimulatå a radiatiei).

IRG

(

I

nter-

R

ecord

G

ap) - distantå dintre înregistråri.

IRMS

(

I

nformation

R

etrieval and

M

anagement

S

ystem) - sistem de gestiune si cåutare a informatiei.

IRQ

(

I

nterrupt

R

e

Q

uest lines) - linii de hardware prin care dispozitive ca: port input/output, tastatura, disk drive pot trimite semnale interrupt (cerere de service) la microprocesor. IRQ sunt construite în hardware-ul intern al computerului si le sunt acordate diferite nivele de prioritate, astfel ca microprocesorul så poatå determina importanta relativå a cererii de service. Ele privesc mai ales pe programatorii care au de a face cu operatiuni de hardware de nivel scåzut.

ISA

(

I

ndustry

S

tandard

A

rchitecture) - se referå la proiectarea de arhitecturi standard. De exemplu, ISA bus este un proiect de magistralå care se utilizeazå la microcalculatoarele compatibile IBM PC, XT si AT. Aceastå magistralå originalå permite variatelor cartele de adaptare så fie adåugate sloturilor de extensie (expansion slots) ale plåcii de bazå. Initial, au fost proiectate pe 8 biti, pentru IBM PC si XT, iar în 1984 s-au realizat pe 16 biti pentru AT. Vezi: EISA.

ISAM

(

I

ndexed

S

equential

A

cces

M

ethod) - metodå de acces indexat secvential; constituie o procedurå de stocare si recuperare a datelor dintr-un fisier de pe disc. Atunci când un programator proiecteazå un anumit format pentru un fisier, un set de indici este creat pentru a descrie unde sunt localizate pe disc înregistrårile fisierului. Astfel, cu ajutorul acestei metode se oferå un mod rapid de a recupera datele si de a elimina citirea tuturor datelor de la început pânå se localizeazå data doritå. Indecsii pot fi stocati într-un fisier de date sau într-un fisier index separat.

ISDN

(

I

ntegrated

S

ervices

D

igital

N

etwork) - o retea mondialå de comunicatii digitale ce evolueazå de la serviciile telefonice existente. Scopul ISDN este de a înlocui liniile telefonice curente, care necesitå convertere digital-to-analog, cu comutarea total digitalå si cu facilitati de transmisiuni capabile så poarte date de la voce la transmisiuni de computere, muzicå, video. ISDN este construit pe douå principale tipuri de canale de comunicatie: un canal B, care poartå date la o ratå de 64 Kbps, si un canal D, care poartå informatii de control la o ratå de 16 sau 64 Kbps. Computerele si alte dizpozitive se conecteazå la liniile ISDN prin interfete simple, standardizate. La implementarea totalå, ISDN va oferi operatorilor servicii mai extensive de comunicatii si mai rapide.

ISDOS

(

I

nformation

S

ystem

D

esign and

O

ptimization) - sistem informatic pentru proiectare si optimizare.

ISO

(

I

nternational

O

rganization for

S

tandardization) -  asociatie internationalå de tåri membre, fiecare fiind reprezentatå de organizatia ei de frunte din standardizare. ISO lucreazå la stabilirea standardelor globale pentru comunicatii si schimb de informatie. Una din realizårile de mare importantå este deja foarte cunoscutul si råspânditul model ISO/OSI, care defineste standarde de interactiune a computerelor conectate prin retea de comunicatie.

IT

(

I

nformation

T

echnology) - tehnologie informaticå.

ITF

(

I

nteractive

T

erminal

F

acility) - facilitåti de terminal interactiv.

ITU

(

I

nternational

T

elecommunication

U

nion) - Uniunea Internationalå pentru Telecomunicatii. Cea care a luat locul CCITT. Vezi: CCITT.

ITTCC

(

I

nternational

T

elegraph and

T

elephone

C

onsultative

C

ommitet) - Comitetul Consultativ International de Telegrafie si Telefonie.

J

   -

JCL

(

J

ob

C

ontrol

L

anguage) - limbaj de control al lucrårilor sinonim cu limbajul de comandå. Este utilizat pe calculatoare mainframe IBM, pentru a permite programatorilor så specifice instructiuni de prelucrare secventialå. Vezi: BAT.

JES

(

J

ob-

E

ntry

S

ubsystem) - subsistem de introducere a lucrårilor.

JPEG

(

J

oin

P

hotographic

E

xpert

G

roup) - algoritm de comprimare foarte puternic utilizat pentru imaginile fixe. Utilizatorul poate alege rata de comprimare fårå teama cå pierderile de date vor fi esentiale. Rata de comprimare este cuprinså între 2 si 30. Acest algoritm este integrat în multe aplicatii software destinate prelucrårii de imagini (desene, retus).

JPG

(

JP

e

G

) - extensia unui fisier comprimat conform standardului JPEG. Vezi: JPEG.

K

   -

K

(

K

ilo) - multiplu al unitåtilor de måsurå definind 1000 de unitåti. Prefix care, în terminologia de computing, datoritå faptului cå este bazat pe numere binare, adicå pe puterile lui 2, este cel mai adesea folosit cu sensul 1024 (2 la puterea a10-a).  Prin conventie, un k (mic) este des folosit pentru a indica 1000, iar un K (mare) pentru 1024. De exemplu, KHz înseamnå 1000 hertzi, iar KB înseamnå 1024 byte.

K&R C

  (

K

ernighan

& R

itchie

C

) - versiune a limbajului de programare C care a fost definit de Brian W. Kernighan si Dennis M. Ritchie. K&R C a fost standardul informal C pânå ce un mai formal standard a fost dezvoltat de un comitet ANSI.

Kbps

(

K

ilo

b

its

p

er

s

econd) - vitezå  de transfer a datelor, ca la o retea, måsuratå în multipli de 1024 biti pe secundå. De ex., reteaua localå (LAN) AppleTalk atinge o ratå de transfer de vârf de aproximativ 230 Kbps, sau 235.520 biti pe secundå.

KB

(

K

ilo-

B

yte) - 1 KB = 1024 de byte.

kc

(

k

ilo

c

ycle) - unitate de måsurå reprezentând 1000 de cicli, cu sensul de 1000 cicli pe secundå.

KERMIT

- protocol pentru transferul de fisiere folosit în transmisiunile asincrone. Dezvoltat la Columbia University ca mijloc principal de transfer de informatii între microcomputere si mainframe-uri, Kermit este binecunoscutul protocol folosit în numeroase software-uri destinate comunicatiilor de-a lungul liniilor telefonice. Informatia este transmiså în pachete de lungime variabilå, care sunt în mod normal de pânå la 96 bytes lungime si fiecare pachet este verificat pentru erori de transmisie. Caracterele de control sunt convertite în caractere ASCII standard (cod zecimal 32 la 126) si astfel pot fi transferate fårå riscul de a fi interpretate gresit la destinatie.

KHz

(

K

ilo-

H

ertz) - 1 Khz = 1000 Hz.

KIPS

(

K

nowledge

I

nformation

P

rocessing) - procesarea cunostintelor.

L

   -

LAN

(

L

ocal

A

rea

N

etwork) - 1. Grup de computere si alte dispozitive dispersate pe o suprafatå relativ limitatå si conectate printr-o linie de comunicatie care permite oricårui dispozitiv så interactioneze cu altul din aceastå retea. LAN-urile de obicei includ microcomputere si resurse comune ca imprimante laser si hard-disk-uri foarte mari. Cele mai multe LAN-uri pot suporta o mare varietate de computere si alte dispozitive. Fiecare dispozitiv trebuie så foloseascå protocoale potrivite, fizice si data-link pentru acel particular LAN; oricare dintre dispozitivele LAN, care doresc så comunice între ele, trebuie så foloseascå acelasi protocol de comunicatie. Desi LAN-urile singulare sunt limitate geografic (la un departament, o clådire), LAN-uri separate pot fi conectate pentru a forma retele mai mari. LAN-uri similare sunt conectate prin dispozitive numite bridge, care actioneazå ca puncte de transfer între retele; LAN-uri nesimilare sunt legate între ele prin dispozitive gateway, transferå si convertesc datele în concordantå cu protocoalele folosite de reteaua de destinatie. Dispozitivele dintr-un LAN sunt numite noduri, iar nodurile sunt conectate cu cabluri prin care sunt transmise mesaje. Tipuri de cabluri includ fire telefonice, cablu coaxial, fibre optice. Nodurile unui LAN pot fi legate între ele prin oricare din cele trei topologii de bazå, cunoscute ca bus (magistralå), ring (inel) si star (stea). Asa cum aratå si numele, o retea bus este mai mult sau mai putin liniarå, o retea ring formeazå o buclå, iar una star radiazå dintr-un dispozitiv central numit hub. Pentru evitarea coliziunilor potentiale când douå sau mai multe noduri încearcå så transmitå în acelasi timp, LAN-ul foloseste fie contention si detectia de coliziune, fie metoda token passing pentru a reglementa traficul. LAN Manager - o tehnologie LAN dezvoltatå de Microsoft Corporation si distribuitå de Microsoft, IBM (ca IBM LAN Server) si altii. LAN Manager conecteazå computere cu sistemul de operare MS-DOS, OS/2 si UNIX si permite operatorilor så foloseascå în comun fisiere si resurse ale retelei ca hard disk si imprimante si så ruleze aplicatii distribuite folosind o arhitecturå client-server. 2. Extensia unor drivere de retea pentru NetWare.

LASER

(

L

ight

A

mplification by

S

timulated

E

mission of

R

adiation) - dispozitiv care utilizeazå anumite efecte de quantum pentru a produce o luminå coerentå în gama vizibilå, infrarosu si ultravioletå. Lumina coerentå are o singurå frecventå si o singurå fazå, în contrast cu lumina normalå, necoerentå, care, chiar atunci când pare så aibå o singurå culoare, constå din multe frecvente si o combinatie de faze întâmplåtoare. Lumina necoerentå poate fi asemuitå cu o multime de oameni care merg la întâmplare pe o stradå, în timp ce lumina coerentå este ca un grup de soldati care înainteazå într-o formatie omogenå si în cadentå. Lumina laser se propagå mai bine decât lumina necoerentå deoarece are o divergentå foarte micå. Efectul laser poate fi obtinut în multe materiale diferite - gaz, lichid si solid. Primele lasere utilizau un cristal de rubin; multe lasere moderne comerciale folosesc un amestec de heliu si gaze de neon. Laserele se fabricå într-o mare varietate de puteri de output. De exemplu, laserele de putere micå sunt folosite la comunicatiile prin fibre optice, la imprimantele laser si la måsurarea distan-telor. Laserele de putere mare sunt folosite în chirurgie, foraje, armament.

LCB

(

L

ine

C

ontrol

B

lock) - bloc de control linii.

LCD

(

L

iquid

C

rystal

D

isplay) - tip de display care foloseste un compus lichid cu structurå polar molecularå care se aflå introdus între doi electrozi transparenti. La aplicarea unui câmp electric, moleculele se aliniazå cu câmpul, formând un aranjament cristalin care polarizeazå lumina. Un filtru polarizat laminat deasupra electrozilor blocheazå lumina polarizatå si permite trecerea numai a luminii nepolarizate. În acest fel, o retea de electrozi poate în mod selectiv så “activeze” o celulå sau un pixel cu cristal lichid, fåcându-l astfel întunecat. La unele tipuri de display-uri LCD, se pune un ecran electroluminiscent în spatele panoului LCD pentru a-l ilumina. Existå tipuri de LCD care pot reproduce si culori.

LCFS

(

L

ast

C

ome-

F

irst

S

erved) - ultimul venit-primul servit; metodå de a servi cererile prin tratarea acestora în ordinea inverså sosirii lor.

LCK

(

L

o

CK

) - extensie pentru fisiere de blocare.

LED

(

L

ight-

E

mitting

D

iode) - diodå emitåtoare de luminå. Dispozitiv semiconductor care converteste energia electricå în luminå. Aceste diode functioneazå pe principiul electroluminiscentei si sunt foarte eficiente, producând relativ putinå cåldurå fatå de cantitatea de luminå produså. LED-urile sunt rosii, galbene, verzi etc. Luminile “de activitate” de la disk drive-uri sunt asemenea LED-uri.

LEX

(

LEX

ical) - extensie pentru fisierele de lexic utilizate de programul Word.

LF

(

L

ine

F

eed) - caracter de control care indicå computerului sau imprimantei så avanseze o linie (rând) sub cea curentå, fårå modificarea pozitiei cursorului sau capului de tipårire. De exemplu, un astfel de caracter singur, primit la sfârsitul rândului: “Iatå un exemplu”, va determina mutarea cursorului sau capului de tipårire al imprimantei så se mute cu o linie mai jos, în aceeasi pozitie din rândul urmåtor. Pentru deplasarea cursorului sau capului imprimantei la începutul rândului urmåtor, este nevoie de un caracter CR. În setul de caractere ASCII, caracterul LF are valoarea zecimalå 10 (hexazecimal 0AH). Deoarece caracterul LF este foarte des însotit de caracterul CR, combinatia se numeste CR/LF.

LFN (Long File Name) - notiune care defineste posibilitatea ca un sistem de operare så accepte nume mai lungi de fisiere, fatå de limitele si restrictiile întâlnite în unele sisteme de operare mai “vechi”. Din acest punct de vedere, sistemul Windows 95 oferå asemenea posibilitåti (lungimea numelor de fisiere pânå în 255 caractere), desi nu toate implicatiile sunt rezolvate definitiv. Oricum, conceptul începe så fie implementat din ce în ce mai mult în majoritatea dezvoltårilor curente si care vor urma în domeniul sistemelor de operare si al interfetelor acestora.

LHA (LHArc) - extensii pentru fisierele arhivate cu programul LHARC.

LIB (LIBrary) - extensie de fisier care contine colectii de rutine stocate împreunå (module, programe, subprograme, texte etc.). Cel mai des întâlnite sunt bibliotecile C si Pascal, dar existå si biblioteci în Paradox, dBase etc.

LIFO (Last In, First Out) - metodå de procesare în structurile de tip stivå, stiva fiind o listå liniarå la care procesarea se face la începutul listei. Astfel se stabileste ordinea procesårii pe principiul “ultimul venit, primul servit”. Datele se proceseazå într-o ordine relativ inverså fatå de ordinea lor de intrare.

LNK (LiNK) - extensii ale fisierelor de editare de legåturi.

LIM (Lotus-Intel-Microsoft) - abreviatie care provine de la initialele celor trei renumite firme Lotus, Intel si Microsoft, care este folositå foarte des pentru a specifica unele standarde definite în comun de cele trei firme pentru unele dispozitive hardware si unele concepte software.

LIM EMS (Lotus-Intel-Microsoft Expanded Memory Specifi-cation) - standard pentru memoria expandatå, elaborat prin colaborare între firmele Lotus, Intel si Microsoft, care permite programelor så utilizeze mai mult de 640 KB memorie internå sun DOS. LIM versiunea 4.0, elaboratå în 1987, acceptå pânå la 32 MB memorie expandatå. Vezi: LIM, EMS.

LIPS (Linear Interferences Per Second) -  numår de interferente liniare pe secundå.

LISP (LISt Processing) - limbaj de programare orientat spre listå, dezvoltat între anii 1959-1960 de John McCarthy si folosit mai ales la procesarea listelor de date. LISP a fost o îndepårtare serioaså de la limbajele procedurale (FORTRAN, ALGOL etc.) dezvoltate cam în aceeasi perioadå; este un limbaj interpretat, în care fiecare expresie este o liså de apeluri la functii. LISP continuå så fie foarte folosit în cercetare si cercuri academice, fiind considerat limbaj standard în cercetarea inteligentei artificiale.

LLC (Logical Link-Control) - substrat de tip data-link care se aplicå la toate standardele IEEE 802 si se referå la conectiile statie la statie, generarea de cadre mesaj si de control. Vezi MAC, IEEE.

LLU (Load Library Update) - încårcarea bibliotecii de întretinere.

LOG (LOGistic) - extensii ale fisierelor jurnal la instalårile sau pornirile unui program.

LOTUS 1-2-3 - este un pachet soft orientat pe lucrul cu tabele de calcul. Tabela puså la dispozitia utilizatorului este foarte mare, putând fi împårtitå în ferestre orizontale si verticale. Modul grafic oferå posibilitatea de reprezentare a datelor din tabel sub formå de diagrame. Se mai oferå posibilitatea de a colora si de a umple aceste diagrame în functie de optiuni. Versiunile mai recente ale acestui pachet de programe oferå si posibilitatea de lucru cu tabele tridimensionale. Mai contine si o componentå aditionalå care permite utilizarea de instructiuni apropiate de limbajul natural, numitå HAL (Human Access Language). Posedå si un set foarte bogat de caractere pentru imprimantå.

LP (Linear Programming) - programare liniarå.

LPA (Link Pack Area) -  zonå de legåturå a pachetelor de date.

LPI (Line Per Inch) - numår de linii pe inch.

LPM (Lines Per Minute) - rânduri (linii) pe minut. Este o måsurå a vitezei de tipårire la imprimante; numårul de rânduri de litere imprimate într-un minut. Numårul de rânduri pe minut se foloseste cu referire la imprimantele de linie, deoarece folosesc aceeasi unitate de timp pentru fiecare rând. Alte unitåti de måsurå sunt: numårul de caractere pe secundå (CPS), la imprimantele de caractere ca dot-matrix, si numårul de pagini pe minut (PPM), la imprimantele de paginå, ca imprimanta laser.

LPT  (Line PrinTer) - nume logic de dispozitiv pentru imprimanta de linie; nume rezervat de MS-DOS pentru porturile paralele - maxim trei, numite LPT1, LPT2 si LPT3. LPT1, primul port paralel este, de obicei, acelasi cu PRN (nume logic pentru imprimantå), dispozitivul primar de output pentru MS-DOS. Orice imprimantå care tipåreste câte un rând, spre deosebire de cele care tipåresc literå cu literå (ca dot-matrix) sau pagina întreagå (imprimanta laser). Acestea sunt dispozitive de mare vitezå, folosite cu mainframe-uri si minicomputere, mai rar de sistemele cu un singur utilizator. La sistemele cu MS-DOS abrevierea LPT este folositå pentru portul paralel.

LQ (Letter Quality) - model de imprimare utilizat în produsele de tehnoredactare computerizatå.

LRC (Longitudinal Redundancy Checking) - verificarea redundantelor longitudinale.

LSB (Least Significant Bit) - bitul cel mai putin semnificativ; într-o secventå de unul sau mai multi byte, este cel mai mic bit ca ordin (de obicei cel din extrema dreaptå), dintr-un numår binar.

LSC (Least Significant Character) - caracterul cu ordinul cel mai mic (sau din dreapta), dintr-o serie de caractere.

LSI (Large-Scale Integration) - integrare la scarå mare, între 100 si 5000 circuite, încorporate într-un singur cip. Referintå la densitatea cu care componentele (tranzistori si alte elemente) sunt împachetate pe un circuit integrat si la finetea conexiunilor dintre ele. Vezi SSI, MSI, SLSI, ULSI, VLSI.

LSP (LiSP) - extensii ale fisierelor surså create în limbajul de programare LISP. Vezi: LISP.

LST (LiSTing) - extensie utilizatå de unele programe pentru a defini fisiere tip listing.

LTR (LeTteR) - literå. Extensie a unor fisiere.

LU-APPC (Logical Unit - Advanced Program to Program Communication) - protocol “oficial” Internet cu o arie largå de råspândire.


M

   -

m (mili) - prefix pentru a aprecia a mia parte dintr-o unitate.

M (Mega-) - prefix ce înseamnå 1 milion. În computing, unde se lucreazå în sistemul binar (baza 2), M are valoarea de 1.048.576, care este puterea 20 a lui 2.

M7 - procesor al firmei Cyrix, având integrat un coprocesor matematic, o memorie cache de 8 KB (write-back). Lucreazå la o tensiune de 3.3 si dispune de functii de reducere a consumului de energie. Dupå performante si caracteristici, este foarte asemånåtor procesorului I80486, al cårui concurent este.

MAC (Media Access Control) - substrat de tip data-link, care se aplicå în standardele IEEE 802 si în mod diferit în altele, având de-a face cu accesul retelei si detectia coliziunii. Vezi LLC, IEEE.

MAN (Metropolitan Area Network) - o retea simplå de tip WAN care este întinså la dimensiunile unui oras. Sunt retele publice de vitezå mare (peste 100 Mbps) capabile så transmitå vocea si datele la o distantå de 40-50 km. Adesea sunt conectate într-o retea MAN mai multe retele locale prin intermediul fibrelor optice.

MAPI (Messaging Application Program Interface) - interfatå de program, proiectatå de Microsoft, care oferå acces la serviciile legate de mesaje pentru cei care dezvoltå programe. MAPI poate transmite mesaje cåtre si de la programe VIM (Vendor Independent Messaging). Vezi: API, VIM.

MASM (Microsoft ASseMbler) - mediu de dezvoltare de programe în limbaj de asamblare, construit de firma Microsoft.

MASS (Multiple Access Sequential Selection) - selectie succesivå de acces multiplu.

MathCAD (Mathematical CAD) - este un program matematic orientat pe prelucrarea numericå a problemei, reprezentarea graficå, precum si lucrul cu textul. Poate prezenta într-un mod deosebit formulele matematice, având o multitudine de simboluri. Analiza problemei se poate face în cadrul fisierului document, urmând o foarte eficientå reprezentare graficå a functiilor. Toate acestea sunt foarte bine executate la imprimantå sau plotter, fapt care îl face avantajos pentru elaborarea lucrårilor stiintifice. Datoritå help-ului încorporat, este un program tipic “user friendly” (prietenos). În versiunile mai noi, care sunt disponibile sub Windows, are încorporat si un procesor simbolic, pentru a realiza si unele calcule simbolice (nu doar numerice, ca în versiunile mai vechi).

MATHEMATICA - produs software matematic al firmei Wolfram Research Inc. care, pe lângå posibilitåtile puternice de limbaj, oferå si posibilitåti de graficå extinse.

MAU (Multistation Acces Unit) - Vezi MSAU.

Mb (Mega-bit) - se mai abreviazå si Mbit. Uzual, 1.048.576 biti, câteodatå aproximat ca un milion de biti.

MB (Mega-Byte) - un milion de byte sau 1.048.576 de byte.

MC (MegaCycle) - unitate de måsurå reprezentând 1.000.000 de cicli, cu sensul de un milion de cicli pe secundå.
MCA (Micro Channel Architecture) - design-ul bus-ului (magistralei de date) la IBM PS/2 (mai putin modelele 25 si 30). MCA este incompatibil electric si fizic cu bus-ul IBM PC/AT. Spre deosebire de bus-ul IBM PC/AT, acest bus functioneazå ca bus de 16 sau 32 biti.

MCB (Micro Channel Bus) - magistralå particularå de extensie de 32 de biti, introduså de IBM pentru variantele performante ale calculatoarelor PS/2.

MCAR (Machine Check Analysis and Recording) - masinå pentru verificarea analizelor si înregistrårilor.

MCGA (Multi-Color Graphics Array) - adaptor video inclus în IBM PS/2, modelele 25 si 30. Este capabil så emuleze CGA (Color/Graphics Adapter) si asigurå douå moduri grafice aditionale: primul are 640 pixeli orizontali pe 480 pixeli verticali cu douå culori alese dintr-o paletå de 262.144 culori; al doilea are 320 pixeli orizontali pe 200 pixeli verticali cu 256 culori alese dintr-o paletå de 262.144 culori. Vezi MDA, EGA, CGA, PGA, VGA, SVGA, TVGA.

MCH (Machine Check Handling) - masinå de verificare a handlerelor.

MCI (Media Control Interface) - extensie multimedia în Microsoft Windows, care simplificå mult sarcina programårii echipamentelor multimedia precum Stop, Play si Record.

MCRR (Machine Check Recording and Recovery) - masinå pentru verificarea înregistrårilor si refacerilor.

MD (Make Directory) - comandå internå DOS care permite crearea unui director. Se mai foloseste si sub numele MKDIR.

MDA (Monochrome Display Adapter) - adaptor video monocrom. MDA reproduce o rezolutie de 720 de pixeli pe orizontalå si 350 de pixeli pe verticalå. Vezi MDA, EGA, CGA, PGA, VGA, MCGA, SVGA, TVGA.

MDPM (Magnetic Data Processing Machine) - masinå de procesare magneticå a datelor.

MEM (MEMory) - comandå DOS care permite vizuali-zarea modului în care este alocatå memoria la un moment dat.

MEMNET (MEMsoft NETwork)- este o retea conceputå de firma Memsoft care poate interconecta pânå la 16 statii de lucru în jurul unui server de tip PC/AT. Serverul functioneazå sub MS-DOS si are nevoie de programul de gestionare al retelei, Memnet DOS Server.

MFLOPS (Mega-FLOPS) - un milion de operatii pe secundå, måsurå pentru viteza de calcul a unui computer. Numårul maxim de operatii pe care un procesor le poate executa într-o secundå  în virgulå mobilå. Vezi FLOP, FLOPS.

MFM encoding (Modified Frequency Modulation encoding) - foarte folositå metodå de stocare a datelor pe disc. Codificarea MFM se bazeazå pe o altå metodå mai veche numitå codificare în modulatie de frecventå, cåreia îi måreste eficienta prin reducerea necesitåtii de a sincroniza informatia si prin codificarea fiecårui bit pe baza stårii bitului înregistrat anterior. Codificarea MFM stocheazå mai multe informatii decât codificarea în modulatie de frecventå si este folositå în multe hard disk-uri.

MFT (Multiprogramming with a Fixed number of Task) - multiprogramare cu un numår fix de sarcini.

MGE (Modular GIS Environment) - grup de produse de editare si conversie graficå a planurilor cadastrale, aplicatii de arhivare/gestiune a fondului de artå, precum si un sistem de gestiune a bazelor de date relationale.

MGS (Media Gateway Server) - echipament FVC compatibil H.320, care conecteazå grupuri de lucru locale la alte sedii prin ISDN pentru videoconferinte pe WAN. MGS este un pachet integrat hardware si software care transformå un PC într-un Gateway ATM/ISDN cu conexiuni în banda de bazå sau primordialå.

MHz (Mega-Hertz) - o mie de hertzi. 1 Mhz = 1000 Hz.

MICR (Magnetic Ink Character Recognition) - recunoasterea caracterelor de cernealå magneticå.

MICR (Magnetic Ink Character Reader) - cititor de caractere de cernealå magneticå.

MID (MIDi) - extensii pentru fisiere de instructiuni muzicale utilizate sub standardul MIDI. Vezi: MIDI.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) - interfatå serialå standard ce permite conectarea unui synthesizer, a altor instrumente muzicale la computer. Standardul MIDI se bazeazå pe hard si partial pe o descriere a felului în care muzica si sunetul sunt codificate  între dispozitivele MIDI. Partea de hard a standardului defineste tipurile de canale input/output, numite porturi MIDI si specificå un anumit tip de cablu, cablu MIDI, ce se conecteazå în porturi. Specificatia MIDI defineste trei tipuri de porturi: MIDI In, MIDI Out si MIDI Thru(prin). Informatiile schimbate de dispozitivele MIDI sunt într-o formå numitå mesaj MIDI, care codificå elemente ca volum, frecventå, într-o formå digitalå, cu byte de 8 biti. Standardizarea în MIDI de cåtre marii producåtori de synthesizere este partial “vinovatå” de marele succes al computerelor în domeniul muzical.

MIP (Machine Instruction Processor) - procesarea instructiunilor masinå.

MIPS (MIllion Interferences Per Second) - numårul maxim de instructiuni pe care un procesor le poate executa într-o secundå. Vezi MFLOPS, FLOPS, CPU.

MIS (Management Information System) - sistem informatic de conducere. Sistem de calcul, bazat pe un calculator mainframe, minicalculator sau retea de calculatoare personale, proiectat pentru evidenta personalului cu informatii actualizate despre activitatea unei organizatii.

MIT (Massachusetts Institute of Tehnology) - Institutul de Tehnologie din Massachusetts.

MKDIR (MaKe DIRectory) - Vezi: MD.

MMU (Memory Management Unit) - hardul care suportå maparea adreselor memoriei virtuale în adrese de memorie fizicå. În unele sisteme ca cel bazat pe 68020, MMU este separat de CPU. În cele mai multe microcomputere moderne, MMU face parte integrantå din cip-ul CPU. În unele sisteme, MMU asigurå interfata dintre microprocesor si memorie.

MNP (Microcom Networking Protocol) - protocol de interconectare, care cuprinde standarde pentru corectia erorilor si compresia datelor. Totodatå, desemneazå diferite metode de transmisie a datelor folosite de unele modemuri.

MODEM (MOdulator/DEModulator) - dispozitiv care permite transmiterea de cåtre computer a informatiilor pe liniile telefonice standard. Datoritå faptului cå un computer este un dispozitiv digital (lucreazå cu semnale electrice discrete reprezentând 1 binar si 0 binar), iar o linie telefonicå este analogå, modemul este necesar  pentru conversia din digital în analog si invers. La transmitere, modemul moduleazå  semnalele digitale ale computerului într-o frecventå purtåtoare continuå pe linia telefonicå. La receptie, modemul extrage informatia din purtåtoare (demoduleazå) si transferå semnalele în formå digitalå la computer. Modemurile ce opereazå pe liniile telefonice standard transmit la viteze de la 300 baud la 9600 baud. Cele care opereazå pe linii speciale, închiriate, pot opera corect la viteze de 19200 bauds. Modemurile sofisticate, pe lângå transmitere si receptie, pot initia apeluri automat, pot råspunde si reapela. Fårå software de comunicatii, înså, modemul nu poate executa nimic util.

MODI (MOdified DIstribution) - distributie modificatå.

MODULA - limbaj de programare de nivel înalt dezvoltat din Pascal. Componenta de bazå a acestui limbaj de programare o reprezintå unitatea de program independentå (modul de program) care permite programarea proceselor paralele.

MOL (Machine Oriented Language) - limbaj orientat pe masinå.

MOS (Metal-Oxide Semiconductor) - dispozitiv semiconductor al cårui design se bazeazå pe calitåtile izolatoare ale unor oxizi de metal, ca oxidul de aluminiu sau dioxidul de siliciu. Acest design MOS este foarte utilizat atât în componentele discrete, cât si în circuitele integrate. Circuitele integrate MOS au avantajul unei mari densitåti de componente, vitezå mare si putere micå de consum. Aceste dispozitive sunt sensibile si se pot strica usor la electricitate staticå si, de aceea, înainte de a fi introduse în soclurile lor, ele trebuie tinute cu contactele lor într-un burete conductor pentru prevenirea acumulårii de sarcinå electrostaticå.

MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) - un tip comun de tranzistor cu efect de câmp, care foloseste un strat de oxid de metal pentru a izola poarta de canalul de curent. MOFSET-ul are o impedantå de intrare extrem de ridicatå si aproape cå nu are nevoie de putere. Este folosit în multe aplicatii audio, inclusiv în circuite amplificatoare de foarte mare câstig. Ca toate dispozitivele MOS, este foarte sensibil la sarcini electrostatice.

MPC (Multimedia PC) - este o marcå a Consiliului Multimedia PC Marketing constituit din principalii producåtori ai sistemelor si perifericelor compatibile IBM. Ideea standardelor MPC este de a fixa minimul nivelului de performantå pentru toate componentele unui sistem multimedia. Produsele care poartå eticheta “MPC level 1” se conformeazå standardelor originale publicate în 1990. Cele care sunt etichetate “MPC level 2” se supun standardelor introduse în luna mai 1993.

MPEG (Motion Picture Experts Group) - algoritm de compresie  pentru imagini animate si pentru banda sonorå care le acompaniazå. Este utilizat, în particular, în animatia video. Pentru implementarea acestui algoritm se utilizeazå fie un software specific, fie o placå de extensie MPEG care då rezultate mai bune. Factorul de compresie poate fi de 100 pentru imagini si de 8 pentru sunet.

MPG (MPeG) - extensii de fisiere comprimate sub standardul MPEG. Vezi: MPEG.

MQ (Multiple-Quotient) - registru.

MRU (Maximum Receivable Units) - numårul maxim de unitåti de receptie. Pereche cu MTU.

MS (MicroSoft) - renumitå firmå americanå de soft, creatoarea sistemelor de operare MS-DOS, Windows, a cunoscutului editor de texte Word etc. Palmaresul firmei este impresionant, încasårile de asemenea, acestea atingând recorduri fantastice mai ales prin distribuirea produselor Windows.

MS-DOS (MicroSoft-Disk Operating System) - sistemul de operare DOS al firmei Microsoft; supravegheazå operatiuni ca input si output de disc, suport video, controlul tastaturii si multe functii interne legate de executarea programului si întretinerea fisierelor. MS-DOS este un sistem de operare de sarcinå unicå si operator unic cu interfatå command-line.

MS-Windows (MicroSoft-Windows) - vezi WINDOWS.

MSAU (MultiStation Access Unit) - concentrator de legåturi utilizat în retele token ring, care grupeazå în formå de stea pânå la cel mult opt statii de lucru. Un MSAU este conectat la inelul principal.

MSB (Most Significant Bit) - într-o secventå de unul sau mai multi bytes, bitul cu cel mai mare ordin dintr-un numår binar, neincluzând bitul de semn.

MSC (Most Significant Character) - caracterul cu ordinul cel mai mare sau cel mai din stânga, într-o serie.

MSD (MicroSoft Diagnostic) - program care permite examinarea si diagnosticarea memoriei sistemului si a hardware-ului. Apartine firmei MicroSoft si a apårut odatå cu versiunea 3.1 a sistemuluii Windows. Poate fi executat si direct sub sistemul de operare MS-DOS.

MSD (Most Significant Digit) - Vezi: MSB.

MSG (MeSsaGe) - extensie de fisiere sau biblioteci de mesaje utilizate de unele programe pentru internationalizarea produselor software.

MSI (Medium-Scale Integration) - integrare la scarå medie, între 10 si 100 circuite, încorporate într-un singur cip. Referintå la densitatea cu care componentele (tranzistori si alte elemente) sunt împachetate pe un circuit integrat si la finetea conexiunilor dintre ele. Vezi SSI, LSI, SLSI, ULSI, VLSI.

MSN (MicroSoft Network) - ofertå a firmei Microsoft pentru servicii on-line, apelabile din produsul Windows 95. Printr-un modem se oferå astfel un serviciu telematic, adicå conectarea calculatorului la o linie telefonicå si punerea în legåturå cu reteaua MSN sau Internet.

MSS (Maximum Segment Size) - prag care indicå retelei Internet cât de mare  este pachetul de date pe care îl poate transporta la un moment dat.

MSS (Management Support Systems) - sisteme suport de conducere.

MT (Machine Translation) - masinå de translatie.

MTBF (Mean Time Between Failures) - interval mediu de timp, exprimat în zeci sau sute de mii de ore, care va trece pânå ce o anume pieså de hard se va defecta si va avea nevoie de service.

MTTF (Mean Time To Failure) - timpul mediu de esec.

MTTR (Mean Time To Repair) - timpul mediu de reparare (refacere).

MTU (Maximum Transmission Units) - numårul maxim de unitåti de transmisie. Pereche cu MRU.

MTU (Magnetic Tape Unit) - unitatea de periferic magnetic.

MUD (MultiUser Dungeons and Dragons) - joc pe calculator foarte cunoscut, realizat si pentru a fi utilizat în retea. Joc de aventuri pasionante, cu scenarii de luptå, violentå si fantezie.

MUX (MUltipleXor) - prescurtare pentru diferite forme ale cuvântului multiplex.

MVT (Multiprogramming with a Variable number of  Tasks) - multiprogramarea cu un numår variabil de sarcini.

MW (Microsoft Windows) - sistemul de operare Windows apartinând renumitei firme Microsoft. Vezi: Windows.

MW NT (Microsoft Windows NT) - versiune pe 32 de biti a interfetei grafice Microsoft Windows, care oferå complet lucrul în modul multitasking pe calculatoarele personale bazate pe microprocesoare Intel si pentru statiile de lucru tehnice. Versiunea NT nu mai utilizeazå sistemul de operare DOS si oferå un acces mai bun la memoria sistemului. Ruleazå exclusiv în modul protejat, permitând utilizarea pânå la 4 GB memorie RAM fårå a recurge la trucuri. Oferå, de asemenea, tolerantå la erori, tratarea fisierelor, acces la retea si sigurantå. Interfata cu utilizatorul este asemånåtoare cu cea cunoscutå din Windows 3.1. Solicitå un spatiu de memorie disc de 70 MB si 16 MB memorie RAM disponibilå, ceea ce-l face încå inaccesibil majoritåtii utilizatorilor de produse similare.


N

   -

n (nano-) - prefix reprezentând valoarea 1/1.000.000.000.

NACK (Negative ACKnowledge - character) - Vezi: NAK.

NAK (Negative AcKnowledgement) - un cod de control, caracter ASCII 21 (hexazecimal 15H), transmis unei statii expeditoare sau computer de unitatea receptoare ca semnal cå informatia trimiså a sosit la destinatie incorect. Abilitatea de a transmite si primi asemenea semnale apartine softului; operatorii unui asemenea soft nu sunt implicati în aceastå operatiune.

NAND (Not-AND - operator) - operator logic Not-And.

NAPLPS (North American Presentation Level Protocol Standard) - standard de protocol de prezentare a nivelelor din America de Nord.

NAU (Network Addressable Units) - unitåti de retea adresabile; orice proces de aplicatie care utilizeazå o retea trebuie så se conecteze la o NAU, dupå care aceasta poate adresa alte unitåti sau poate fi adresatå de acestea. Orice nod al unei retele (terminale, controloare de terminale, frontale sau calculatoare gazdå) contine una sau mai multe NAU.

NC (Network Control - protocol) - Vezi: NCP.

NC (Networking Computers) - prototip nou de calculator, promovat de firme ca Oracle, IBM, Silicon Graphics etc., care vor înlocui actualele PC-uri, de exemplu, cu statii Internet ieftine (circa 500 dolari) amplasate chiar si pe stradå. Ideea este de a oferi utilizatorilor ceva cu care acestia så rezolve exact aceleasi probleme, dar mult mai simplu. Totodatå, cheltuielile de întretinere a unor PC-uri se considerå a fi însemnate, ca si cele de administratie. De aceea, se considerå cå aceste “statii Internet” ar fi solutia idealå pentru viitor.

NC (Norton Commander) - este un program al firmei Symantec conceput ca replicå la utilitarul PCTools. Oferå multe posibilitåti de a baleia întreg discul si de a executa comenzi DOS. De asemenea, contine si un editor de text destul de evoluat.

NCA (No Circuit Available) - nu existå circuit disponibil (în telefonie).

NCP (Network Control Protocol) - protocol de control al retelei.

NCR paper (No Carbon Required paper) - un tip special de hârtie folosit la formularele multicopie. Hârtia NCR este impregnatå cu o substantå chimicå ce înnegreste hârtia la aplicarea presiunii; când o imprimantå (sau creion) scrie pe prima paginå a unui set de asemenea pagini, scrisul apare pe toate paginile setului. Dar acest lucru este posibil numai la imprimantele de impact.

NDD (Norton Disk Doctor) - 1. Celebrul program al firmei Norton, care permite tratarea problemelor legate de hard-disk-uri si diskette. Este întâlnit, de regulå, în setul de programe numit Norton Utilities (NU), alåturi de altele cu functii distincte. 2. Extensia fisierelor create de programul NDD. Vezi: NU.

NDR (NonDestructive Reading) - operatie de citire care nu distruge datele citite, pentru cå tehnologia de stocare este capabilå så retinå datele sau datoritå faptului cå operatia de citire este însotitå de o operatie de reîmprospåtare.

NDRO (NonDestructive ReadOut) - vezi NDR.

NET (NETwork) - extensii ale fisierelor de configurare a retelelor, întâlnite în Paradox dar si în alte produse software.

NETBIOS (NETwork Basic Input/Output System) - program care se gåseste în sistemul de operare DOS pentru a stabili metodele standarde de conectare a calculatoarelor IBM PC la retelele locale.

NETNORTH  - Retea canadianå de mare suprafatå, integratå complet în reteaua BITNET. Vezi BITNET.

NEXTSTEP (NEXT STEP) - sistem de operare provenit de la firma NEXT, destinat calculatoarelor acestei firme. Din punct de vedere al utilizatorului, NextStep este un derivat UNIX, înså la baza lui stå sistemul de operare al lui Macintosh. Este complet orientat pe obiect si este utilizat exclusiv în mod grafic. Pentru programarea graficå, NextStep utilizeazå un standard propriu. Optional, se poate emula DOS si Windows. Noile versiuni contin si instrumente pentru dezvoltarea aplicatiilor individuale.

NEW (NEWs) - extensii de fisiere de tip WHATS, care contin noutåtile unui produs.

NF (Normal Form) - în bazele de date relationale, o abordare a structurårii informatiei. Formele normale evitå repetitiile si inconsistenta, promovând eficienta în stocarea, mentinerea si actualizarea informatiilor. Câteva tipuri de forme normale sunt acceptate, fiecare fiind o îmbunåtåtire a celei anterioare. Dintre acestea, trei forme sunt mai folosite: “prima formå normalå” (1NF), “a doua formå normalå” (2NF) si “a treia formå normalå” (3NF). Prima formå normalå, cea mai putin structuratå, contine grupe de înregistråri (ca o listå de angajati) în care fiecare câmp (coloanå) contine o unicå si nerepetabilå informatie. A doua si a treia formå o împart pe prima, separând-o în diferite tabele prin definirea succesivå a relatiilor mai intime dintre câmpuri. A doua formå normalå nu include câmpuri care sunt subseturi ale altor câmpuri în afara câmpului cheie; de exemplu, o a doua formå bazatå pe numele angajatului nu va include si functia si salariul dacå salariul este dependent de gradul functiei. A treia formå normalå nu include câmpuri care contin informatii ce nu sunt legate de câmpul cheie; de exemplu, o normalå bazatå pe numele angajatului nu va include numele proiectului, numårul membrilor echipei si numele conducåtorului de proiect decât în cazul în care membrii echipei si conducåtorul ei au de executat numai un proiect. Normalizarea continuå cu “a patra formå normalå” (4NF) si cu “a cincea formå normalå”  (5NF).

NG (Norton Guides) - utilitar cu rol informational care se poate instala si rezident, putându-se astfel apela printr-o combinatie de taste. Prezentarea este foarte prietenoaså, se lucreazå cu meniuri cu ferestre multiple, care oferå posibilitatea de a alege orice optiune din meniu printr-o simplå tastare, se permite întoarcerea la optiunea precedentå, cåutarea unei optiuni, precum si alte optiuni. În acest caz alegerea unei optiuni înseamnå afisarea unei informatii despre subiectul cerut.

NII (National Information Infrastructure) - proiect de retea de mare vitezå, cu låtime de bandå foarte largå prin care se poate transmite vocea, datele si serviciile video în SUA. La realizarea retelei participå firme particulare, societåti de televiziune prin cablu si firme telefonice, cu o micå finantare din partea guvernului.

NIP (Nucleus Initialization Program) - program de initializare a nucleelor.

NIST (National Institute for Standards and Technology) - Institutul National pentru Standarde si Tehnologie din SUA, implicat în proiecte ale guvernului american care vizeazå dezvoltarea unui set de standarde pentru criptografia din domeniul public.

NL (NewLine) - caracter de control care provoacå mutarea cursorului pe display sau a mecanismului de tipårire a imprimantei la începutul unui nou rând (linie). Este functional echivalent cu combinatia de caractere CR/LF.

NLQ (Near-Letter-Quality) - mod de tipårire la imprimante matriceale (dot-matrix) care produce caractere mai clare, mai închise la culoare decât la tiparul obisnuit - mod draft. Tiparul în acest mod, desi cu contrast mai bun decât cel obisnuit, nu este atât de lizibil ca un output total format, cum ar fi cel de la o imprimantå de tip margaretå (daisy-wheel printer).

NMC (Network Management Centre) - centru de conducere a retelelor.

NMI (NonMaskable Interrupt) - interrupt (cerere de service, întrerupere) de hardware numit nemascabil, deoarece are prioritate si ocoleste alte semnale interrupt generate de soft si tastaturå sau de alte dispozitive. Un interrupt nemascabil se trimite microprocesorului numai în ocazii exceptionale, ca erori severe de memorie sau probleme serioase de alimentare.

NMOS (N-channel Metal - Oxide Semiconductor) - proces de fabricatie a semiconductorilor în care canalul conductor este fabricat din material semiconductor de tip N. NMOS se bazeazå pe miscarea electronilor si nu pe cea a golurilor (“lipså” de electroni creatå pentru ca electronii så se poatå muta de la atom la atom) si este mult mai rapid decât PMOS. NMOS este mai dificil si mai scump de fabricat decât PMOS, dar mai utilizat în microprocesoare si hardware de memorie datoritå vitezei mai mari.

NNTP (Network News Transfer Protocol) - set de reguli de circulatie a stirilor dintr-un loc în altul.

NO-OP (NO-OPerating instruction) - instructiune care nu are ca rezultat nimic altceva decât cå microprocesorul consumå unul sau douå cicluri de ceas intern. NO-OP-urile sunt utile în unele situatii, cum ar fi: invalidarea unui apel la o subrutinå (prin înlocuirea apelului la subrutinå cu un NO-OP) sau fortarea instructiunilor subsecvente la anumite granite de memorie.

NOP (No-OPerating instruction) - vezi NO-OP.

NOS (Netware Operating System) - sistemul de operare Netware; sistem de operare pentru retelele de calculatoare, dezvoltat de firma Novell.

NOS (Network Operating System) - sistem de operare în retea.

NOW (Network Of Workstations) - model nou de calcul propus pentru posibilitatea concentrårii resurselor necesare unui program, conducând la executia programelor de 5-10 ori mai rapidå decât atunci când s-ar folosi discurile (ele folosesc spatiul agragat de memorie DRAM ca un cache urias pentru discuri). Proiecte de acest gen sunt abordate de un colectiv de la Universitatea Berkeley, condus de prof. David Patterson. Ideea de bazå constå în folosirea a cât mai multor tehnologii de vârf disponibile.

NP (Non-Print - code) - cod care semnificå blocarea utilizårii printårii (scrierii la imprimantå).

NPN - tip de tranzistor în care baza de tip P este asezatå între emitter si colectorul de tip N. Într-un tranzistor de tip NPN, electronii reprezintå majoritatea purtåtorilor de sarcinå si ei culeg de la emitter la colector.

NRZ (NonReturn to Zero) - în transmisia de date, o metodå de codificare a datelor în care semnalul reprezentând cifre binare alterneazå în tensiuni pozitive si negative când existå o schimbare de la 1 la 0 si invers. Cu alte cuvinte, semnalul nu se întoarce la nivelul zero sau neutru, dupå fiecare cifrå, folosind o sincronizare diferitå la transmisia unei serii de 1 sau 0. La înregistrarea de date pe o suprafatå magneticå, NRZ se referå la o metodå similarå, în care o stare magneticå reprezintå un 0 si starea opuså, un 1; ca în comunicatii, neexistând o stare “neutrå”  folositå ca o conditie de referintå oarecare.

ns (nanosecond) - o miliardime de secundå, unitate de måsurå folositå pentru reprezentarea vitezei de calcul, în special viteza cu care semnalele electrice circulå prin circuitele din computer.

NSA (National Security Agency) - Agentia Nationalå de Securitate din SUA, implicatå în proiecte ale guvernului american care vizeazå dezvoltarea unui set de standarde pentru criptografia din domeniul public.

NSFNet (National Science Foundation Network) - retea de mare suprafatå, dezvoltatå de NFS si care preia functiile civile ale retelei ARPANET apartinând Departamentului de Apårare al SUA.

NTSC (National Television Standards Committee) - comitet care emite standarde de radio si televiziune în SUA; sponsor al standardului NTSC pentru codul de culoare, compatibil cu semnalul alb-negru si primul sistem folosit pentru culoare în SUA.

NU (Norton Utilities) - utilitare Norton; este un utilitar care permite exploatarea sau modificarea continutului mediilor magnetice. Prin meniurile pe care le posedå, se face foarte usor de utilizat.

NUI (Network User Identifier)- identificarea utilizatorilor din retea.

NUL (NULL) - caracter de control (nul) din codificarea ASCII cu valoarea zecimalå 0 (în hexazecimal 00H).

NVR (Non Volatile RAM) - RAM nevolatil; este un spatiu de memorie alimentat la o baterie, în care informatiile råmân memorate si dupå decuplarea calculatorului de la retea. În acest spatiu, se memoreazå atât date despre configuratia calculatorului, cât si alte informatii utile.

NVT (Network Virtual Terminal) - principiu care stå la baza protocolului TELNET care permite conectarea la un calculator gazdå aflat la distantå. NVT determinå ca un sfârsit de linie så fie interpretat la fel de cåtre toate calculatoarele conectate la Internet.


O

   -

O (Output) - iesire. Operatie de afisare sau tipårire a rezultatelor unor prelucråri. Vezi: I/O.

O&M (Organization and Methods)- metode si organizare.

OBERON - limbaj de programare dezvoltat de profesorul Niklaus Wirth, creatorul limbajelor de programare Pascal si Modula-2. Oberon este în acelasi timp un sistem de operare si un limbaj de programare. Prezintå o unealtå ce se poate folosi pentru dezvoltarea performantelor sistemului de operare. Fiecare functie definitå este puså la dispozitia întregului sistem ca si cum ar fi fåcut mereu parte din Oberon. La fel, poate fi capabil de multitasking, dar nu si de multireading.

OBERON-2 - limbaj de programare realizat de o echipå din Zürich în mai 1992. Oberon-2 are doar 34 de cuvinte rezervate si 30 de identificatori predefiniti. Singura unitate de compilare în Oberon-2 se cheamå modul. Ca unele constructii elementare, are o procedurå care poate fi de douå feluri: proceduri propriu-zise si proceduri de tip functie. Cu toate cå este proiectat pentru a permite proiectarea orientatå pe obiecte, terminologia specificå a fost evitatå, astfel cå nu apar termeni ca: mostenire, claså, obiecte etc.

OBJ (OBJect)- extensia unor fisiere cunoscute sub numele de module obiect si care contin, de regulå, rezultatul compilårii unor programe surså.

OCR (Optical Character Recognition) - recunoasterea opticå a caracterelor. Procesul de examinare a caracterelor tipårite pe hârtie si determinarea formelor lor prin detectia zonelor de negru si alb (închis si deschis). Odatå ce scannerul sau cititorul a determinat formele, metodele de recunoastere sunt folosite pentru a traduce aceste forme în text de computer. Câteodatå se folosesc cititoare speciale, dar de cele mai multe ori sunt folosite scannere standard si softuri asociate specializate.

ODBC (Open DataBase Conectivity) - standard de conectivitate între baze de date distincte.

OECE (Oracle East Central Europe) - Centru Oracle pentru Europa Centralå si de Est, deschis la Viena.

OEM (Original Equipment Manufacturer) - producåtor de echipamente originale. Se referå la firma direct producåtoare si nu la cele care vând aceste echipamente cu un oarecare adaos comercial.

OLAP (On Line Analytical Processing) - procesarea analiticå on-line. Aplicatie bazatå pe analizå multi-dimensionalå (raporturi multidimensionale, comparatii, clasificåri si profiluri statistice, agregåri libere, evaluåri etc).

OLE (Object Linking and Embedding) - legarea si înglobarea obiectelor. Modalitate de integrare a documentelor provenind din una sau mai multe surse într-un fisier al unui alt program. Principiul mai vechi DDE nu permitea acest lucru decât printr-o relansare a aplicatiei care a generat datele. Prin OLE toate documentele se regåsesc incluse în fisierul constituit, fåcând astfel posibilå modificarea documentelor din fisier fårå a lansa aplicatiile care le-au generat. OLE poate fi întâlnit în produse sub windows ca: CorelDraw, Corel Photo-Paint, Word etc. Vezi: DDE.

OLRT (On-Line Real Time - operation) - operatiune on-line în timp real.

OLTP (On Line Transaction Processing) - procesarea tranzactilor on-line. Aplicatii intens tranzactionale, bazate în principal pe actualizarea datelor direct în bazele de date definite.

OMNINET - este o retea creatå în 1981 de societatea Corvus. Aceastå retea are o topologie de tip magistralå, permitând cuplarea a 64 de statii de lucru.

OMG (Object Manager Group) - scoalå care numårå printre fondatori firme renumite ca Sun, Hewlett Packard cu rolul de definire a specificatiilor privind tehnologia client/server. Una dintre aceste specificatii deja definite de OMG este cunoscutå sub numele de CORBA. Vezi: CORBA.

OO (Object-Oriented) - adjectiv aplicat oricårui sistem sau limbaj care suportå utilizarea obiectelor. OO graphics - graficå orientatå obiect. Numitå si graficå structuratå. Graficå bazatå pe utilizarea “elementelor de constructie” (graficå primitivå) ca: linii, cercuri, curbe, dreptunghiuri. Aceastå graficå folositå în aplicatii ca: desen, ilustratii, CAD, descrie o imagine matematicå ca un set de instructiuni pentru crearea obiectelor în imagine. Aceastå abordare este în contrast cu grafica bit map, altå metodå larg folositå, în care grupe de puncte sunt aranjate în anumite forme. Grafica orientatå obiect permite operatorului så manipuleze obiectele ca unitåti întregi - de exemplu, pentru schimbarea dimensiunii unei linii - în timp ce grafica bit map cere repictarea fiecårui punct din linie în parte. Deoarece obiectele sunt descrise matematic, ele pot fi stratificate, rotite si mårite relativ usor. OO interface - un tip de interfatå utilizator în care elementele sistemului sunt reprezentate de unitåti vizibile pe ecran ca icons (reprezentåri pictoriale), care sunt folosite pentru manipularea elementelor sistemului. Interfetele de afisare orientate obiect nu implicå în mod necesar programarea orientatå obiect.

OODBMS (Object-Oriented DataBase Management System) - sistem de gestiune a bazelor de date orientate obiect. Conceptul are la bazå unificarea într-un singur ansamblu coerent a trei tehnici: cea a bazelor de date actuale, cu realizårile lor în materie de metode de chestionare; cea a limbajelor de programare orientate pe obiecte; cea a interfetelor om-masinå orientate pe obiecte. Aceste trei tehnici erau considerate pânå acum divergente. OODBMS încearcå så le integreze pe toate acestea, aducând facilitåti importante precum conceptul de “mostenire” a proprietåtilor unei clase la subclase de obiecte, includerea documentelor sau schemelor printre informatiile obisnuite din baza de date etc.

OOP (Object-Oriented Programming) - programare orientatå obiect. Paradigmå de programare în care un program este privit ca o colectie de obiecte discrete ce sunt de sine ståtåtoare, colectii de structuri de date si rutine care interactioneazå cu alte obiecte. O claså defineste structura de date si rutinele unui obiect; un obiect este o instantå a clasei ce poate fi folositå ca o variabilå în program. în unele limbaje orientate obiect, obiectele råspund la mesaje, ceea ce constituie mijlocul principal de comunicatie. Alte limbaje orientate obiect folosesc procedurile de apel traditionale.

OOPL (Object-Oriented Programming Language) - limbaj de programare orientat obiect. Limbaj neprocedural bazat pe elemente de program concepute ca obiecte ce îsi pot transmite mesaje unul altuia. Programarea OO asigurå o independentå aproape totalå a modulelor obiecte, fåcând posibilå folosirea acestora si în alte programe.

OOPS (Object-Oriented Programming System) - sistem de programare orientatå obiect. Vezi: OOPL.

OPT (OPTions) - extensii ale unor fisiere care contin optiuni ale unui produs.

OR (Operational Research) - cercetare operationalå; disciplinå de sine ståtåtoare care defineste metodele de analizå a actiunilor (operatiilor) îndreptate spre un anumit scop si estimeazå obiectiv (de regulå, cantitativ sau valoric) deciziile comparate. Obiectul cercetårii operationale îl constituie sistemele, adicå ansamblurile de elemente interdependente destinate atingerii unui scop.

ORACLE (OpeRational Analog Computing and Logistic Equipment) - renumitå firmå de echipamente de calcul si software, producåtoarea celebrului sistem de gestiune a bazelor de date relationale Oracle.

ORB (Object Request Broker) - produs care joacå rolul unei interfete inteligente si care asigurå comunicarea între obiecte, permitând prelucrarea distribuitå în cadrul arhitecturii client/server. Este o etapå de dezvoltare a arhitecturii client/server, dupå cea a sistemelor relationale.

OROM (Optical Read-Only Memory) - memorie de tip ROM cu citire opticå.

OS (Operating System) - sistem de operare. Numit câteodatå si executiv, este softul responsabil pentru controlarea si folosirea resurselor de hard ca memoria, unitatea centralå de procesare (timpul ei), spatiul de pe disc si dispozitivele periferice. OS este fundatia pe care sunt construite aplicatii ca procesoare de text si programe de spreadsheet (tabulare). Vezi DOS, OS/2,UNIX etc.

OS/2 (Operating System / 2) - un sistem de operare în mod protejat, cu memorie virtualå, multisarcinå pentru computerele personale bazate pe microprocesoarele Intel80286, 80386, 80486. OS/2 poate rula aplicatii MS-DOS într-o sesiune specialå numitå casetå de compatibilitate si poate citi discuri MS-DOS. Include câteva subsisteme importante ca: Presentation Manager, care asigurå interfata cu operatorul, un manager de LAN, care asigurå facilitåti de retea. OS/2 a fost dezvoltat de o colaborare Microsoft si IBM.

OSD (On Screen Display) - metodå de reglare a monitoarelor care afiseazå pe ecran meniuri si parametri. Acest sistem nu amelioreazå calitatea afisårii, dar asigurå un confort suplimentar.

OSI (Open System Interconnection) - model de referintå dezvoltat de Organizatia Internationalå de Standardizare (OSI) în colaborare cu IEEE pentru standarde de retele locale care se ocupå cu asigurarea de servicii de retea. Termenul OSI este sinonim cu ISO/OSI. Vezi: IEEE, ISO/OSI.

OVL (OVerLay) - extensia unor fisiere de segmentare a programelor (Overlay file).

OWF (Optimum Working Frequency) - frecventå optimå de trafic.

 

P

   -


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


hakikat-i-nefis--.html

hakikat-puisi--.html

hakikatlerin-ortaya-kard.html

hakim-partiya-sekid-yarmq.html

hakimiyt-ox-vaxt-dvlt.html